erbjuder socialt arbete i form av familjerätt, utredningar, samarbetssamtal och föräldrastöd.Vi arbetar med:
• Adoptionsutredningar
• Kurser för blivande föräldrar
• Vårdnads-, boende och umgängesutredningar
• Barn- och ungdomsutredningar
• Familjehemsutredningar
• Samarbetssamtal
• Umgängesärenden
• Kvalificerat kontaktmannaskap
• Skolkuratorsuppdrag

Ladda hem vår informationsfolder som .pdf

Samtalsknuten
Box 191 26
167 19 Bromma
www.samtalsknuten.se

Catarina Carpelan
Telefon: 0707-20 02 85
catarina@samtalsknuten.se

Inger Zettergren
Telefon: 0707-20 01 85
inger@samtalsknuten.se